Kort nadat het AVRO-programma Opsporing Verzocht de politiefoto van Mohammed B. vertoonde, presenteerden het NOS Journaal en Netwerk verdachte Frans van A. met achternaam en (bewegende) beelden aan het volk. Is het gedaan met de unieke Nederlandse ‘cultuur van voorzichtigheid’, of blijft de anonimiteit van verdachten toch gehandhaafd?

Download artikel als PDF

Advertentie