Sinds 1 mei jl. is de Belgische Nationale Orde van Advocaten vervangen door een Vlaamse, en een Frans- en Duitstalige.1 Dit moet het compromis zijn tussen het Vlaamse verlangen naar autonomie en de Franstalige wens zoveel mogelijk gemeenschappelijk te houden. Een Federale Raad en een scheidsgerecht moeten de verbinding tussen beide balies verzorgen. De bevoegdheid van het scheidsgerecht is nogal elastisch.

Download artikel als PDF

Advertentie