Tijdens de septembervergadering heeft het College van Afgevaardigden de nieuwe klachtenregeling na veel verzet niet in stemming gebracht. Makkelijker ging de benoeming van Jeroen Brouwer tot nieuwe deken: unaniem werd hij gekozen als opvolger van Marek Guensberg.

Download artikel als PDF

Advertentie