Het NMa-besluit inzake no cure no pay en het recente arrest van het Hof van Justitie over het verbod op samen werking tussen accountants en advocaten (Wouters-arrest) zijn uiterst belangrijk voor de vraag hoe de Nederlandse advocatuur mededingings rechtelijk moet worden bezien. Bij de analyse van beide beslissingen komt de vraag op of het NMa-besluit consistent is met het arrest van het Hof van Justitie. De NMa lijkt een kans te hebben laten liggen om een eind te maken aan de discussie over het no cure no pay-verbod.

Download artikel als PDF

Advertentie