Advocaten zijn verplicht tot geheimhouding. Zij dienen te zwijgen over bijzonderheden van de door hen behandelde zaken, de persoon van de cliënten en de aard en omvang van de belangen van die cliënten. Deze in art. 6 van de Gedragsregels omschreven geheimhoudingsplicht vindt zijn verankering in art. 46 van de Advocatenwet. behoren

Download artikel als PDF

Advertentie