Het jaar 1888 was een topjaar. De toen gekozen Kamer bezat het hoogste aantal (59) juristen, onder wie zestien advocaten op een totaal van honderd leden. Zo valt te lezen bij Henssen, Twee eeuwen advocatuur in Nederland (1998). In datzelfde jaar koos het district Schoterland na herstemming met 1167 stemmen Domela Nieuwenhuis, als eerste socialist, tot lid van de Tweede Kamer. Tijdens de daaraan voorafgaande verkiezingscampagne werd hij actief bijgestaan door een zekere Van der Zwaag.

Download artikel als PDF

Advertentie