Het arbeidsbureau is begin dit jaar vervangen door het Centrum voor Werk en Inkomen. De ontslagprocedure is daardoor enigszins veranderd, maar inhoudelijk wordt er voor de ontslagvergunning aan dezelfde normen getoetst. Inhoudelijk wel richtinggevend is een actueel arrest van de Hoge Raad over een voorwaarde bij een ontslagvergunning over het in dienst nemen van vervangend personeel.

Download artikel als PDF

Advertentie