Journalist Micha Kat ziet de aangifte van de advocaten Spong en Hammerstein heel anders dan Judith Pieters in het vorige nummer (Advocatenblad 2002-12, p. 514 e.v.); hij wil graag de negatieve spiraal rond de strafpleiters doorbreken.

Download artikel als PDF

Advertentie