Het jubileum ‘50 jaar Advocatenwet’ dat nu achter ons ligt kende vele hoogtepunten. De bijeenkomsten en feestelijkheden werden erg goed bezocht – zie ook verderop in dit nummer. Ik slaag er niet in om een persoonlijke ‘toptien’ van gebeurtenissen samen te stellen, want telkens als ik er bijna uit ben schiet mij weer een ander moment te binnen dat beslist een ereplaats verdient.

Download artikel als PDF

Advertentie