Ook een goede pensioenregeling (zie Advocatenblad 2001-21, p. 810-813) sluit niet alle problemen uit. Zo kan bij de overgang van een onderneming de pensioenregeling van de werknemers gevaar lopen. Een nieuw, niet vlekkeloos wetsvoorstel beoogt de gevaren te beperken. Maar als er bij fusies en overnames niet goed wordt gekeken naar de pensioenregelingen van vervreemder en verkrijger, ‘komt er niet een enkel lijk maar een heel kerkhof uit de kast.’

Download artikel als PDF

Advertentie