In zijn eerste dekenrede zette mr. M.W. Guensberg op 28 september in Alkmaar na zijn welkomstwoord (zie kader) uiteen wat de Orde doet, kan doen en niet kan doen. Hij ging in op de verhouding van advocatenbelangen en algemeen belang, besprak het imago van advocaten en Orde bij de buitenwacht en werpt onder meer de vraag op of er proportionaliteit bestaat tussen de overheidsuitgaven voor magistratuur en voor gefinancierde rechtshulp.

Download artikel als PDF

Advertentie