Na de praktische vernieuwing die verleden jaar inging, is nu de tijd rijp om te denken over een meer fundamentele modernisering van het burgerlijk procesrecht. Drie hoogleraren schreven een rapport, waarover de Vereniging voor Procesrecht deze week vergaderde. Mr. Hovens las het driehonderd pagina’s tellende rapport, geeft de grote lijnen ervan weer en plaatst enkele kritische noten. ‘Realisering van het rapport is een grote stap in de modernisering van de civiele rechtspleging, mits de voorstellen worden gedragen door de balie en de rechterlijke macht.’ Maar: niet zozeer de wetten maar vooral de opvatting van de balie over het civiele proces als strijdmodel en de afwachtende houding van de rechter zullen moeten veranderen.

Download artikel als PDF

Advertentie