De laatste tien jaar is Nederland meerdere malen door de rechter in Straatsburg veroordeeld wegens een schending van het EVRM. Hoe moet de Nederlandse rechter vervolgens op die uitspraak reageren? Welke wegen kunnen advocaten bewandelen? De onlangs in het leven geroepen herzieningsregeling voldoet volgens dr. Piet Hein van Kempen niet. In zijn proefschrift beschrijft hij een alternatief.

Download artikel als PDF

Advertentie