Staatssecretaris Albayrak van Justitie stemt in met het amendement Heerts c.s. over vermindering van de bezuiniging op de rechtsbijstand in 2008 van 25 miljoen naar 10 miljoen euro. Dat blijkt uit een ontwerpbesluit dat op 24 december in de Staatscourant is gepubliceerd.

Download artikel als PDF

Advertentie