Uit het Ahold-debacle concludeerde de Financial Times dat de corporate governance in Nederland faalde: de commissarissen bleken niet in staat eerder in te grijpen. Ook wie zulke drastische conclusies niet onderschrijft kan recente ontwikkelingen ontwaren die de positie van de commissarissen zullen veranderen. In deze bijdrage worden de bestaande dubbelrollen van de commissaris in kaart gebracht, de ontwikkelingen besproken die tot een onafhankelijker raad van commissarissen zouden kunnen leiden, en ten slotte aanbevelingen gedaan die het dualisme tussen bestuur en commissarissen kunnen herstellen.

Download artikel als PDF

Advertentie