Een advocaat is in relatie tot zijn cliënt dominus litis. Die positie schept verplichtingen. ‘De advocaat draagt volledige verantwoording voor de behandeling van de zaak. De advocaat kan zich niet aan deze verantwoordelijkheid onttrekken met een beroep op de van zijn cliënt verkregen opdracht. Hij mag evenwel geen handelingen verrichten tegen de kennelijke wil van de cliënt.’ De tekst van Gedragsregel 9 lid 1 is duidelijk.

Download artikel als PDF

Advertentie