Op 22 juli jl. verwierp het Hof van Justitie de verruimde toegang tot de rechters in Luxemburg die was gekozen door het Gerecht van Eerste Aanleg van de EG (Advocatenblad 2002-10, pp. 414-415).1 Nu kunnen alleen de EGlidstaten door wijziging van het verdrag de toegang nog verruimen.

Download artikel als PDF

Advertentie