In megastrafzaken wordt op een regiezitting gepland hoe het proces zal verlopen. Probleem is dat de verdediging niet maanden van tevoren kan bepalen welke getuigen en deskundigen noodzakelijk zijn. In januari besliste de Hoge Raad over het toe te passen criterium voor het oproepen van getuigen ná een regiezitting.2 Een analyse en een reeks alternatieven.

Download artikel als PDF

Advertentie