De een vindt dat er eigenlijk best mee te werken valt, de andere staat een integrale herziening voor. ‘Dat wij het oneens zijn, is een traditie bij ons,’ zegt advocaat en hoogleraar Financiering, Zekerheden en Insolventie Jako van Hees over zijn broer Toni, die ook advocaat/curator is en zitting heeft in een subcommissie van de commissie-Kortmann, die voorstellen voorbereidt voor de herziening van de Faillissementswet.

Download artikel als PDF

Advertentie