Het Europese Hof van Justitie oordeelde onlangs dat het verbod van de NOvA op geïntegreerde samenwerking tussen advocaten en accountants door de Europeesrechtelijke beugel kan.1 Het Hof heeft het verbod vrij marginaal onderzocht; toch volgt uit het arrest dat de Mede dingings wet de NMa de bevoegd heid geeft zich te bemoeien met de vraag of een regel van een beroepsorganisatie als de NOvA noodzakelijk is voor de goede beroepsuitoefening.

Download artikel als PDF

Advertentie