De balie heeft een effectief opleidings- en ontwikkelingsinstrument voor jonge advocaten in handen: de stage, met daaraan gekoppeld het patronaat. Dat is in feite een leerling-/gezel-leersysteem zoals dat in essentie al sinds de late Middeleeuwen bestaat. Daar waar allerlei beroepsgroepen – al dan niet noodgedwongen – dergelijke systemen hebben losgelaten, mag de balie zich gelukkig prijzen dat het patronaat nog altijd bestaat.

Download artikel als PDF

Advertentie