Wat dient onder een ‘billijke vergoeding’ in de zin van art. 7:653 lid 1 BW te worden verstaan? Dit is een van de vragen die het wetsvoorstel over het concurrentiebeding oproept. Een uiteenzetting hierover en over de wijzigingen in het wetsvoorstel.

Download artikel als PDF

Advertentie