Op 3 mei jl. verruimde het Gerecht van Eerste Aanleg van de EG in een visserijzaak de ontvankelijkheid van beroepen van particulieren tegen EG-maatregelen van algemene strekking. Het vereiste van individueel geraakt zijn werd met zoveel woorden aanzienlijk ruimer geïnter preteerd. Alleen drastische maatregelen kunnen nu voorkómen dat deze verbetering vastloopt in nog langere procedures, vanwege de te verwachten toename van het aantal zaken.

Download artikel als PDF

Advertentie