‘Laat in de avond begaf men zich, voorafgegaan door het luid spelend politiemuziekcorps, naar het Stadhuis plein, waar de gemeente Leeuwarden een uitvoering van oud-friese en andere dansen aanbood, uitgevoerd door de “Skots ploech”. Deze unieke uitvoering zullen zij, die aanwezig waren, niet licht vergeten.’ Zo eindigde het culturele programma van de eerste Jaarvergadering van de Nederlandse Orde van Advocaten. We schrijven 1953, Leeuwarden. Hieronder volgt een collage van een aantal andere gebeurtenissen die zich voordeden op en rond de jaarvergade ringen in de lustrumjaren. ‘Mr. Nass was hiermee niet tevreden en pleitte voor een draaiboek voor vermiste advocaten.’

Download artikel als PDF

Advertentie