Bij arrest van 4 april 20031 heeft de Hoge Raad een voorlopig definitieve oordeel geveld over een al lang spelende vraag op het gebied van de bestuurdersaansprakelijkheid: betekent de kostenveroordeling in een enquête automatisch dat de functionaris, gewoonlijk een bestuurder van de betrokken rechtspersoon, persoonlijk een ernstig verwijt treft in de zin van art. 2:9 BW?

Download artikel als PDF

Advertentie