Tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden (30 november in de Jaarbeurs) kwamen diverse moeilijkheden met de departementen van Justitie en Financiën ter sprake. Deken Marek Guensberg maakte er door zijn sombere mededelingen over besprekingen inzake afluisteren, verschoningsrecht en kwaliteitstoets een boeiende ochtend van.

Download artikel als PDF

Advertentie