De Wet dualisering gemeentebestuur (in werking getreden op 7 maart jl.)1 is een gevolg van de wens om het wethouderschap los te koppelen van het lidmaatschap van de raad, en om bij het college van B&W de bestuurlijke taken en bevoegdheden van het gemeente bestuur te concentreren. Van die wet zijn twee onderwerpen voor de civiele advocatuur van belang: het procesbesluit en het besluit tot privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Download artikel als PDF

Advertentie