Wanneer zijn de algemene voorwaarden toepasselijk? In recente arresten maakt de Hoge Raad duidelijk dat de kernvraag is of terhandstelling bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mogelijk was of niet. Er zijn slechts twee ontsnappingsroutes: als aan de bekendheidsformule is voldaan of wanneer een beroep op de voorwaarden naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Voor de zekerheid kan de gebruiker van de algemene voorwaarden het beste één keer de voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld.

Download artikel als PDF

Advertentie