Het verschoningsrecht van getuigen in civiele zaken is nauwelijks wettelijk geregeld. Promovendus Fokke Fernhout spreekt van een ‘chaos’, en stelt enkele oplossingen voor. Intussen moet sinds een HR-arrest van 29 juni jl. ‘worden gevreesd dat er veel meer invallen in advocatenkantoren zullen komen’.

Download artikel als PDF

Advertentie