De omvang van de alimentatie wordt nogal eens beperkt door de draagkracht van de alimentatieplichtige. Maar nu er meer tweeverdieners zijn, wordt steeds vaker de behoefte van de ontvanger aan de orde gesteld. Hoe moet die worden gemeten? De Hoge Raad (19 december 2003, NJ 2004, 4) wees een formule die was ontwikkeld door een aantal hoven ter vermijding van ‘behoeftenlijstjes’.

Download artikel als PDF

Advertentie