Oud-hoofdcommissaris J.A.Blaauw en misdaadjournalistPeter de Vries zijn op hunplek gekomen – je kunt niet anders concluderen alsje hun nieuwe boeken leest. J.A. Blaauw (1928) waszoon van een politieagent en droomde als kind alover een politiecarrière. Net na de Tweede Wereldoorlogdeed hij zich twee jaar ouder voor om indienst te kunnen treden van de Royal Airforce.Peter R. de Vries (zonder R. geboren, in 1956) speeldeals twaalfjarige met verve de rol van journalist ineen schooltoneelstuk. Beide auteurs schrijven metgroot enthousiasme over hun vak.

Download artikel als PDF

Advertentie