Het piketformulier dat ik die zondagochtend van de piketcentrale ontvang, vermeldt als relevant artikel art. 170 Sr. In mijn prille carrière als advocaat ben ik dat nog niet eerder tegengekomen. Nalezing leert me dat het op grond van artikel 170 Sr verboden is ‘enig gebouw, getimmerde, installatie ter zee of voor publiek toegankelijke plaats’ opzettelijk te vernielen of te beschadigen, op straffe van een gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren, dan wel levenslang indien het feit iemands dood ten gevolge heeft. Er gaat geen lichtje branden.

Download artikel als PDF

Advertentie