Beleid ten aanzien van advocaten wordt niet alleen gemaakt in Den Haag, maar natuurlijk ook in Brussel. Recent werden twee rapporten gepubliceerd over vrijeberoepsbeoefenaren, waaronder advocaten: het rapport van mededingscommissaris Monti en het rapport van commissaris Bolkestein (Interne Markt). Secretarisgeneraal Goldsmith van de koepelorganisatie van Europese balies, de CCBE, gaat in op de Commissierapporten en geeft aan wat de positie is van de CCBE.

Download artikel als PDF

Advertentie