Onlangs hebben we in dit blad de belangrijkste materiële wijzigingen van het EG-mededingingsrecht per 1 mei 2004 toegelicht. In dit nummer de wijzigingen van het Nederlandse mededingingsrecht, afgelopen juni door de Eerste Kamer aangenomen, die daarvan het gevolg zijn. En binnenkort waarschijnlijk een volgende aflevering, want: ‘Gezien het Parlementair Onderzoek Bouwnijverheid zou in de toekomst de NMa de wettelijke bevoegdheid kunnen krijgen om boetes op te leggen aan bestuurders die geen medewerking verlenen.

Download artikel als PDF

Advertentie