Volgens art. 55, tweede lid van de Wet op het notarisambt kan, indien over een notarisdeclaratie ter zake van ambtelijke werkzaamheden geschil ontstaat, de meest gerede partij aan de desbetreffende ringvoorzitter een beslissing vragen. Diens beslissing is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Download artikel als PDF

Advertentie