Nam de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam wel of geen besluit in de zin van de Awb, toen deze in maart 2003 een ‘informatieve brief’ brief stuurde naar een advocaat? Daarover deed de Afdeling bestuursrechtspraak op 30 juni uitspraak (www.raadvanstate.nl, zaak 200306653/1).

Download artikel als PDF

Advertentie