Eind januari 2004 is het Wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade ingediend bij de Tweede Kamer. Van Duyneveldt-Franken en Van Oosten behandelen de totstandkoming en werking van het wetsvoorstel. Zij vragen zich af waarom de Consumentenbond niet betrokken is bij de totstandkoming van het wetsvoorstel, of het soort schade niet anders gedefinieerd moet worden, en of de ‘opt out’-regeling voldoende waarborg biedt voor in het geding zijnde grondrechten.

Download artikel als PDF

Advertentie