Op 18 maart jl. deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak-Kelly. De Hoge Raad besliste dat de geboorte van het meisje – met een chromosomale afwijking belast – voorkomen had kunnen worden, en dat Kelly en haar ouders ten gevolge van deze medische misser recht hebben op vergoeding van hun materiële en immateriële schade. Voor het eerst is in hoogste instantie geoordeeld over een zogeheten wrongful lifevordering. Lucien Ridderbroek analyseert het arrest en stelt de juridische inbedding van deze wonderlijke vordering centraal. Een vordering wegens een ‘onterecht leven’ heeft meer aspecten dan enkel juridische. Ridderbroek beziet de vraag of acceptatie van dergelijke vorderingen tot ongewenste gevolgen kan leiden. Hij meent van niet.

Download artikel als PDF

Advertentie