Per 1 mei jl. is het Europese mededingingsrecht op drie gebieden drastisch herzien. De regels voor toepassing van het EGmededingingsrecht zijn veranderd,2 een nieuwe concentratiecontrole-verordening is in werking getreden en er zijn nieuwe regels over de toepassing van het mededingingsrecht op octrooi-, know-how- en andere licenties van kracht geworden.

Download artikel als PDF

Advertentie