Contractspartijen op allerlei gebied willen hun nadere afspraken nogal eens vastleggen in een side letter. Waarvoor wordt het document gebruikt, betekent de geheimhouding ervan dat er sprake is van strijd met de goede zeden of de openbare orde, en is ze vernietigbaar?

Download artikel als PDF

Advertentie