Berlijn – Een van de meest eerbiedwaardige Duitse juridische evenementen, de 145 jaar oude Deutscher Juristenag, is tot grote schrik van de aanwezigen uitgelopen op een ongekend felle ruzie tussen voor- en tegenstanders van het terugdraaien van een aantal verworvenheden in het arbeidsrecht, zoals het beperken van ontslagbescherming en het afschaffen van het recht op deeltijdarbeid.

Download artikel als PDF

Advertentie