Bijna vier jaar geleden verscheen in dit blad de laatste ‘jaarlijkse’ Kroniek bestuursrecht,2 die toen het jaar 2000 betrof. De ambitieuze aanpak ervan – zowel het bestuursprocesrecht als het materiële bestuursrecht werd behandeld – leverde een mer à boire op. Dat proberen wij dit keer te voorkomen door ons te beperken tot het bestuursprocesrecht. We beperken ons bovendien tot het jaar 2003 en in het bijzonder de jurisprudentie die in de Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) en de Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) is gepubliceerd. Tot het bestuursprocesrecht rekenen we het ‘belanghebbende’-begrip; het begrippenpaar ‘besluit’ en ‘bestuursorgaan’ blijft echter buiten beschouwing.3 Ook beperken wij ons tot het ‘gewone’ bestuursprocesrecht en laten dus vreemdelingen- en belastingrechtelijke bijzonderheden buiten beschouwing. In deel II, in het volgende nummer, ook aandacht voor ontwikkelingen op het vlak van wetgeving in en rond 2003.

Download artikel als PDF

Advertentie