‘Is een systeem van tuchtrechtspraak dat in negen van de tien gevallen een “vanzelfsprekende” uitspraak oplevert, een efficiënt middel om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen?’ Mr. Wackie Eysten betwijfelt het. Na een verklaring van de toenemende case load van het Hof van Discipline noemt hij als oplossingen niet alleen een strengere beoordeling door het Hof, maar ook beperkte toetsing, verkorte motivering en griffierecht.

Download artikel als PDF

Advertentie