Het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa) heeft nieuwe richtlijnen vastgesteld ter uniformering van het rolbeleid van de faillissementskamers van de rechtbanken. Tevens bevatten de richtlijnen algemene instructies aan bewindvoerders en curatoren, bijvoorbeeld inzake de tijdregistratie. Die dient voortaan gespecificeerd te worden naar negen tijdschrijfgroepen (inventarisatie, personeel, activa, debiteuren, zekerheden, doorstart/voortzetten, rechtmatigheid, crediteuren en overige).

Download artikel als PDF

Advertentie