Op 23 september 2003 werd Cihan Sen aan een streng politieverhoor onderworpen. Volgens advocaat Renaldo Willems ging de politie haar boekje zo ver te buiten dat niet valt uit te sluiten dat dit de oorzaak was van haar zelfmoord, twee dagen later. Hij beschrijft het verhoor, analyseert het juridisch kader en doet een serie aanbevelingen, zoals strafvermindering bij elke schending van het pressieverbod.

Download artikel als PDF

Advertentie