In hoeverre moet het beroepsgeheim van de advocaat worden ontzien bij de verplichting om witwasvermoedens te melden? Over die vraag proberen het Europees Parlement en de Raad deze weken een compromis te vinden, maar het wil nog niet erg vlotten. Een tussenstand.

Download artikel als PDF

Advertentie