Professionaliteit is niet alleen een zaak van de individuele advocaat, maar ook van kantoor. Het bredere kader, de bedrijfsvoering van het kantoor als geheel, is immers mede richtinggevend voor de inspanningen van de individuele professional en – niet te vergeten! – van degenen die hem of haar daarbij ondersteunen. Een casestudy: professionalisering bij Sap advocaten.

Download artikel als PDF

Advertentie