Minpunt bij de islam zou zijn dat de interpretatie van zijn openbaring al geruime tijd stokt. Zulke stilstand doet zich bij bepaalde christelijke stromingen in de VS zeker niet voor. Is de leer van Christus er een van erbarmen met en hoop voor de minderbedeelden? Mispoes. Onzin. De God van de Bijbel is een ‘God of property’,zo tekende ik op uit de welbespraakte mond van een dáár invloedrijke evangelische roerganger

Download artikel als PDF

Advertentie