Jaarlijks worden er in Nederland 1500 geuridentificatieproeven uitgevoerd, waarvan het resultaat in de helft van de gevallen belastend is voor de verdachte. Advocaten weten niet hoe de proef wordt uitgevoerd en wat de zwakke punten ervan zijn; daarom vragen ze zelden om contra-expertise.

Download artikel als PDF

Advertentie