In een brief aan Minister van Justitie Korthals bepleiten prof. mr. H.J. Snijders, mw. mr. E.M. Wesseling-Van Gent en mr. M. Ynzonides dat de herziening van het burgerlijk procesrecht niet per 1 januari maar per 1 april a.s. wordt ingevoerd.

Download artikel als PDF

Advertentie